Iphone bán chạy

Chọn màu: BlackSilverPinkGold
Dung lượng: 32 GB

iPhone 7 Plus Quốc Tế – 97%

Giá chưa KM:

10.290.000 đ

Giá sau KM: 9.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc + Cáp lightning

- Tặng ốp thời trang

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPhone 7 Plus Quốc Tế - 97% giá tốt nhất 9.990.000 đ (Chọn màu Silver + Dung lượng 32 GB)
Chọn màu: SilverGoldPinkBlackRed
Dung lượng: 32 GB128 GB256 GB

iPhone 7 Plus Quốc Tế – 99%

Giá chưa KM:

11.290.000 đ

Giá sau KM: 10.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc + Cáp lightning

- Tặng ốp thời trang

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPhone 7 Plus Quốc Tế - 99% giá tốt nhất 10.690.000 đ (Chọn màu Silver + Dung lượng 32 GB)
Chọn màu: SilverGoldBlackRed
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPhone 8 Plus Quốc Tế – 99%

Giá chưa KM:

14.890.000 đ

Giá sau KM: 14.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 0 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc + Cáp lightning

- Tặng ốp thời trang

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPhone 8 Plus Quốc Tế - 99% giá tốt nhất 14.890.000 đ (Chọn màu Silver + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: SilverGoldBlackRed
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPhone 8 Quốc Tế – 99%

Giá chưa KM:

11.990.000 đ

Giá sau KM: 11.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 0 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc + Cáp lightning

- Tặng ốp thời trang

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPhone 8 Quốc Tế - 99% giá tốt nhất 11.990.000 đ (Chọn màu Silver + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackGrey
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPhone X Quốc Tế – 99%

Giá chưa KM:

19.990.000 đ

Giá sau KM: 19.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 400.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc + Cáp lightning

- Tặng ốp thời trang

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPhone X Quốc Tế - 99% giá tốt nhất 19.590.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackGrey
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPhone X Quốc Tế New 100% – Fullbox

Giá chưa KM:

23.890.000 đ

Giá sau KM: 23.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 500.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng ốp thời trang

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPhone X Quốc Tế New 100% - Fullbox giá tốt nhất 23.390.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)

IPad bán chạy

Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 32 GB128 GB

iPad 9.7” 2017 (Wifi + 4G) – 99%

Giá chưa KM:

7.390.000 đ

Giá sau KM: 7.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc iPad + Cáp lightning

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPad 9.7'' 2017 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 7.090.000 đ (Chọn màu Silver + Dung lượng 32 GB)
Chọn màu: BlackSilver
Dung lượng: 16 GB32 GB64 GB

iPad Air 1 (Wifi + 4G) Mới – Fullbox chưa Active

Giá chưa KM:

6.690.000 đ

Giá sau KM: 6.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc iPad + Cáp lightning

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPad Air 1 (Wifi + 4G) Mới - Fullbox chưa Active giá tốt nhất 6.390.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 16 GB

iPad Air 2 (Only Wifi) – 99%

Giá chưa KM:

5.490.000 đ

Giá sau KM: 5.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc iPad + Cáp lightning

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPad Air 2 (Only Wifi) - 99% giá tốt nhất 5.190.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 16 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 16 GB32 GB64 GB128 GB

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 99%

Giá chưa KM:

5.990.000 đ

Giá sau KM: 5.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc iPad + Cáp lightning

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 5.690.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 16 GB)
Chọn màu: Gold
Dung lượng: 128 GB

iPad Air 2 128Gb Gold (Wifi + 4G) – Fullbox chưa Active

Giá chưa KM:

11.090.000 đ

Giá sau KM: 10.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 200.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPad Air 2 128Gb Gold (Wifi + 4G) - Fullbox chưa Active giá tốt nhất 10.890.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 128 GB)
Chọn màu: BlackSilverPinkGold
Dung lượng: 32 GB128 GB

iPad iPad 9.7” 2018 (Wifi + 4G) – 99%

Giá chưa KM:

9.490.000 đ

Giá sau KM: 9.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng dán màn hình từ tính 3 lớp

- Tặng Củ sạc iPad + Cáp lightning

- Tặng que lấy sim ( mất lại tặng )

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

iPad iPad 9.7'' 2018 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 9.190.000 đ (Chọn màu Pink + Dung lượng 32 GB)

Phụ Kiện Bán Chạy

Chọn màu: BlackPinkSilver

Apple Watch Series 3 38mm (GPS + Cellular) Sport – 99%

Giá chưa KM:

6.600.000 đ

Giá sau KM: 6.300.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng phụ kiện Watch chính hãng

- Tặng dây đeo chính hãng

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Apple Watch Series 3 38mm (GPS + Cellular) Sport - 99% giá tốt nhất 6.300.000 đ (Chọn màu Black)
Chọn màu: BlackPinkSilver

Apple Watch Series 3 42mm (GPS + Cellular) Sport – 99%

Giá chưa KM:

7.500.000 đ

Giá sau KM: 7.200.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy + Nâng cấp phần mềm trọn đời máy

- Tặng phụ kiện Watch chính hãng

- Tặng dây đeo chính hãng

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Apple Watch Series 3 42mm (GPS + Cellular) Sport - 99% giá tốt nhất 7.200.000 đ (Chọn màu Silver)

Cáp chuyển đổi Lightning 3.5mm – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

300.000 đ

Giá sau KM: 250.000 đ
Bạn tiết kiệm: 50.000 đ
Khuyến mại

- Cáp chuyển đổi nhập khẩu chính hãng Apple (USA)

Cáp kết nối Lightning to USB Cable (1m) – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

450.000 đ

Giá sau KM: 350.000 đ
Bạn tiết kiệm: 100.000 đ
Khuyến mại

- Sạc nhập khẩu chính hãng Apple (USA)

- Sạc cho mọi thiết bị iDevices (iPhone, iPod, iPad,...)

- Dây sạc dùng trực tiếp nguồn AC

Củ Sạc USB Power Adapter – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

450.000 đ

Giá sau KM: 350.000 đ
Bạn tiết kiệm: 100.000 đ
Khuyến mại

- Sạc nhập khẩu chính hãng Apple (USA)

- Sạc cho mọi thiết bị iDevices (iPhone, iPod) có nguồn điện 5W

- Sạc iPhone dùng trực tiếp nguồn AC

Tai nghe Earpods with Lightning Connection – Chính hãng Apple (iPhone X)

Giá chưa KM:

650.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 100.000 đ
Khuyến mại

- Tai nghe cao cấp của hãng Apple

- Tai nghe sử dụng cho iPhone 7/ 7 Plus/ 8 / 8 Plus/ X

Ý kiến khách hàng