Trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Tại sao bạn chọn trả góp thẻ tín dụng lãi suất 0%


TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG

  • Không mất lãi xuất
  • Không cần trả trước
  • Không cần xét duyệt


TRẢ GÓP THÔNG THƯỜNG

  • Mất lãi xuất 20 % -> 30%
  • Trả trước 20% -> 70%
  • Xét duyệt CMT, BLX hoặc SHK

Thẻ tín dụng ( Credit Card )

  • Thẻ tín dụng là thẻ Ngân hàng cấp cho chủ thẻ một hạn mức và cho phép chủ thẻ “chi tiêu trước trả tiền sau”.
  • Thẻ tín dụng MPOS hỗ trợ trả góp gồm các loại có logo VISA, MASTER, JCB
saccombank
saccombank
saccombank

CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT TRẢ GÓP

Chương trình trả góp 0% lãi suất được liên kết với 23 ngân hàng giúp việc bán hàng dễ dàng.

client      client        client      client
client      client   client      client
client      client     client     client
client      client      client      client
client     client            client     client
client client     clientclient