iPad

Chọn màu: Silver
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 16GB (Only Wifi) – Trắng 16Gb- Like New

Giá chưa KM:

6.090.000 đ

Giá sau KM: 4.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 16GB (Only Wifi) - Trắng 16Gb- Like New giá tốt nhất 4.890.000 đ (Chọn màu Silver + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 64Gb- Like New

Giá chưa KM:

6.990.000 đ

Giá sau KM: 6.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 64Gb- Like New giá tốt nhất 6.790.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 32Gb- Like New

Giá chưa KM:

6.490.000 đ

Giá sau KM: 6.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 32Gb- Like New giá tốt nhất 6.290.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 16Gb- Like New

Giá chưa KM:

5.490.000 đ

Giá sau KM: 5.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 16Gb- Like New giá tốt nhất 5.390.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức)
Chọn màu: BlackSilver
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 1 (Wifi + 4G) – 32Gb- Like New

Giá chưa KM:

5.690.000 đ

Giá sau KM: 4.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 1 (Wifi + 4G) - 32Gb- Like New giá tốt nhất 4.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilverPinkGold
Dung lượng: 64 GB256 GB512 GB

iPad Pro 10.5inch (Wifi + 4G) – 99%

Giá chưa KM:

11.690.000 đ

Giá sau KM: 11.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 400.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 10.5inch (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 11.290.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 16 GB32 GB64 GB128 GB

iPad Mini 4 (Wifi + 4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Mini 4 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad Mini 4 (Wifi + 4G) - 99%)
Chọn màu: BlackSilverPinkGold
Dung lượng: 32 GB128 GB256 GB

iPad Pro 9.7inch (Wifi + 4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 9.7inch (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad Pro 9.7inch (Wifi + 4G) - 99%)
Chọn màu: SilverBlack
Bộ nhớ trong: 128 GB256 GB512 GB1 TB

iPad Pro 11inch 2020 (Wifi + 4G) – Chính hãng

Giá chưa KM:

24.390.000 đ

Giá sau KM: 23.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 11inch 2020 (Wifi + 4G) - Chính hãng giá tốt nhất 23.290.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: SilverBlack
Bộ nhớ trong: 128 GB256 GB512 GB1 TB

iPad Pro 12.9inch 2020 (Wifi 4G) – Chính hãng

Giá chưa KM:

30.290.000 đ

Giá sau KM: 27.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 2.500.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 12.9inch 2020 (Wifi 4G) - Chính hãng giá tốt nhất 27.790.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: SilverBlack
Bộ nhớ trong: 128 GB256 GB512 GB1 TB

iPad Pro 12.9inch 2020 (Only Wifi) – Chính hãng

Giá chưa KM:

25.290.000 đ

Giá sau KM: 23.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.300.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 12.9inch 2020 (Only Wifi) - Chính hãng giá tốt nhất 23.990.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 32 GB128 GB

iPad 9.7inch 2017 Gen 5 (Wifi + 4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad 9.7inch 2017 Gen 5 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad 9.7inch 2017 Gen 5 (Wifi + 4G) - 99%)
Chọn màu: BlackSilver
Dung lượng: 16 GB32 GB64 GB128GB

iPad Mini 2 (Wifi + 4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Mini 2 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad Mini 2 (Wifi + 4G) - 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPad Air 2019 (Only Wifi) – New 100%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2019 (Only Wifi) - New 100% giá tốt nhất 0 đ (iPad Air 2019 (Only Wifi) - New 100%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPad Pro (2017) 12.9” (Wifi + 4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro (2017) 12.9'' (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad Pro (2017) 12.9'' (Wifi + 4G) - 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPad Air 2019 (Wifi + 4G) – New 100%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2019 (Wifi + 4G) - New 100% giá tốt nhất 0 đ (iPad Air 2019 (Wifi + 4G) - New 100%)
Dung lượng: 32 GB

iPad Pro 9.7inch Fullbox (Only Wifi) – New 100%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 9.7inch Fullbox (Only Wifi) - New 100% giá tốt nhất 0 đ (iPad Pro 9.7inch Fullbox (Only Wifi) - New 100%)
Chọn màu: SilverBlack
Dung Lượng: 64GB256GB

iPad Pro 11inch 2018 (Wifi + 4G) – New 100%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 11inch 2018 (Wifi + 4G) - New 100% giá tốt nhất 0 đ (iPad Pro 11inch 2018 (Wifi + 4G) - New 100%)
Chọn màu: SilverBlack
Bộ nhớ trong: 64GB256GB

iPad Pro 12.9inch 2018 (Wifi + 4G) – New 100%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro 12.9inch 2018 (Wifi + 4G) - New 100% giá tốt nhất 0 đ (iPad Pro 12.9inch 2018 (Wifi + 4G) - New 100%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 32 GB128 GB

iPad 9.7inch 2018 Gen 6 (Wifi + 4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad 9.7inch 2018 Gen 6 (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad 9.7inch 2018 Gen 6 (Wifi + 4G) - 99%)
Chọn màu: SilverBlack
Dung Lượng: 64GB256GB

iPad Pro (2018) 11inch (Wifi + 4G) – 99%

Giá chưa KM:

18.090.000 đ

Giá sau KM: 17.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 700.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Pro (2018) 11inch (Wifi + 4G) - 99% giá tốt nhất 17.390.000 đ (Chọn màu Black + Dung Lượng 64GB)
Chọn Màu: GreySilverGold
Dung Lượng: 32 GB128GB

iPad 10.2 inch 2019 (Only Wifi) – New 100%

Giá chưa KM:

8.090.000 đ

Giá sau KM: 7.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

Chọn màu: BlackSilver
Dung Lượng: 16 GB

iPad 4 (4G Wifi) – 99%

Giá chưa KM:

3.190.000 đ

Giá sau KM: 2.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 500.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad 4 (4G Wifi) - 99% giá tốt nhất 2.690.000 đ (Chọn màu Black + Dung Lượng 16 GB)
Chọn màu: BlackSilver
Dung lượng: 16 GB

iPad Mini 2 (Only Wifi) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K
Giảm 20% bao da cao cấp

iPad Mini 2 (Only Wifi) - 99% giá tốt nhất 0 đ (iPad Mini 2 (Only Wifi) - 99%)