iPad Air

Chọn màu: Silver
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 16GB (Only Wifi) – Trắng 16Gb- Like New

Giá chưa KM:

6.090.000 đ

Giá sau KM: 4.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 16GB (Only Wifi) - Trắng 16Gb- Like New giá tốt nhất 4.890.000 đ (Chọn màu Silver + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 64Gb- Like New

Giá chưa KM:

6.990.000 đ

Giá sau KM: 6.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 64Gb- Like New giá tốt nhất 6.790.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 32Gb- Like New

Giá chưa KM:

6.490.000 đ

Giá sau KM: 6.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 32Gb- Like New giá tốt nhất 6.290.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 16Gb- Like New

Giá chưa KM:

5.490.000 đ

Giá sau KM: 5.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 2 (Wifi + 4G) - 16Gb- Like New giá tốt nhất 5.390.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức)
Chọn màu: BlackSilver
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

iPad Air 1 (Wifi + 4G) – 32Gb- Like New

Giá chưa KM:

5.690.000 đ

Giá sau KM: 4.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Giảm 20% ốp bao da cao cấp

iPad Air 1 (Wifi + 4G) - 32Gb- Like New giá tốt nhất 4.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)