iPad Mini

Chọn màu: BlackSilver
Chọn hình thức:: Đẹp xuất sắc

iPad Mini 2 (Wifi + 4G) – 16GB – Like New

Giá chưa KM:

4.090.000 đ

Giá sau KM: 3.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

iPad Mini 2 (Wifi + 4G) - 16GB - Like New giá tốt nhất 3.490.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức: Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilver
Chọn hình thức:: Đẹp xuất sắc

iPad Mini 2 (Wifi + 4G) – 32GB – Like New

Giá chưa KM:

4.290.000 đ

Giá sau KM: 3.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 400.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

iPad Mini 2 (Wifi + 4G) - 32GB - Like New giá tốt nhất 3.890.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức: Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilver
Chọn hình thức:: Đẹp xuất sắc

iPad Mini 2 (Only Wifi) – 16GB – Like New

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPad Mini 2 (Only Wifi) - 16GB - Like New giá tốt nhất 0 đ (iPad Mini 2 (Only Wifi) - 16GB - Like New)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức:: 99%

iPad Mini 3 (Wifi + 4G) – 16GB – Like New

Giá chưa KM:

4.890.000 đ

Giá sau KM: 4.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 400.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

iPad Mini 3 (Wifi + 4G) - 16GB - Like New giá tốt nhất 4.490.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức: 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức:: Hình Thức 97%Hình Thức 99%

iPad Mini 3 (Wifi + 4G) – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

5.590.000 đ

Giá sau KM: 4.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

iPad Mini 3 (Wifi + 4G) - 64GB - Like New giá tốt nhất 4.790.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức: Hình Thức 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Hình Thức 99%

iPad Mini 4 (Wifi + 4G) – 32GB Like New

Giá chưa KM:

7.090.000 đ

Giá sau KM: 6.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPad Mini 4 (Wifi + 4G) - 32GB Like New giá tốt nhất 6.190.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Hình Thức 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: Hình Thức 99%

iPad Mini 4 (Wifi + 4G) – 128GB Like New

Giá chưa KM:

7.590.000 đ

Giá sau KM: 6.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 700.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPad Mini 4 (Wifi + 4G) - 128GB Like New giá tốt nhất 6.890.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Hình Thức 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPad Mini 5 (Wifi + 4G) – New 100%

Giá chưa KM:

15.990.000 đ

Giá sau KM: 13.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 2.000.000 đ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

 

Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB

iPad Mini 5 (Wifi+4G) – 99%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB256 GB

iPad Mini 5 (Only Wifi) – New 100%

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng Bảo hành 12 tháng

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Trả góp lãi suất 0%
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

Giảm 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

iPad Mini 5 (Only Wifi) - New 100% giá tốt nhất 0 đ (iPad Mini 5 (Only Wifi) - New 100%)