iPhone

Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức :: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone Xs – 256GB – Like New

Giá chưa KM:

13.990.000 đ

Giá sau KM: 12.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.400.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

Apple iPhone Xs - 256GB - Like New giá tốt nhất 12.590.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức : Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 – 64GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

17.890.000 đ

Giá sau KM: 17.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

Apple iPhone 11 - 64GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 17.090.000 đ (Chọn màu White + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 Pro Max – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

22.290.000 đ

Giá sau KM: 21.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 700.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

Apple iPhone 11 Pro Max - 64GB - Like New giá tốt nhất 21.590.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackWhiteGoldGreen
Chọn Hình Thức: Còn Bảo Hành

Apple iPhone 11 Pro Max – 256GB – Like New

Giá chưa KM:

25.090.000 đ

Giá sau KM: 23.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp

Tặng cáp sạc cao cấp

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

Apple iPhone 11 Pro Max - 256GB - Like New giá tốt nhất 23.490.000 đ (Chọn màu Green + Chọn Hình Thức Còn Bảo Hành)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 64GB – Lock – Like New

Giá chưa KM:

12.890.000 đ

Giá sau KM: 11.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

Apple iPhone 11 - 64GB - Lock - Like New giá tốt nhất 11.890.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 128GB – Quốc Tế – Like New

Giá chưa KM:

16.290.000 đ

Giá sau KM: 15.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

 

Apple iPhone 11 - 128GB - Quốc Tế - Like New giá tốt nhất 15.390.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 64GB – Quốc Tế – Like New

Giá chưa KM:

15.290.000 đ

Giá sau KM: 14.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

Apple iPhone 11 - 64GB - Quốc Tế - Like New giá tốt nhất 14.490.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilver
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone X – 256GB – Like New

Giá chưa KM:

12.190.000 đ

Giá sau KM: 11.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp

Tặng cáp sạc cao cấp

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

Apple iPhone X - 256GB - Like New giá tốt nhất 11.190.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 Pro – Quốc Tế – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

19.690.000 đ

Giá sau KM: 18.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - Quốc Tế - 64GB - Like New giá tốt nhất 18.890.000 đ (Chọn màu Gold + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Dung lượng: 256 GB

Apple iPhone 11 Pro – 256GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

26.690.000 đ

Giá sau KM: 25.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - 256GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 25.890.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 256 GB)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 Pro – 64GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

23.990.000 đ

Giá sau KM: 22.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.500.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

Apple iPhone 11 Pro - 64GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 22.490.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 Pro Max – 64GB – New 100% Full Box – LL/A

Giá chưa KM:

26.090.000 đ

Giá sau KM: 25.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro Max - 64GB - New 100% Full Box - LL/A giá tốt nhất 25.090.000 đ (Chọn màu Green + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldGreen
Dung lượng: 256 GB

Apple iPhone 11 Pro Max – 256GB – New 100% Full Box – LL/A

Giá chưa KM:

28.990.000 đ

Giá sau KM: 27.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

Apple iPhone 11 Pro Max - 256GB - New 100% Full Box - LL/A giá tốt nhất 27.990.000 đ (Chọn màu Green + Dung lượng 256 GB)
Chọn màu: BlackSilverGoldRed
Dung lượng: Máy 97% - 99%Máy Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 8 Plus 64GB – Quốc tế – Like New

Giá chưa KM:

8.590.000 đ

Giá sau KM: 7.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

 

Apple iPhone 8 Plus 64GB - Quốc tế - Like New giá tốt nhất 7.990.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng Máy 97% - 99%)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 – 64GB – New 100% FullBox – 2 Sim

Giá chưa KM:

15.990.000 đ

Giá sau KM: 15.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

Apple iPhone 11 - 64GB - New 100% FullBox - 2 Sim giá tốt nhất 15.090.000 đ (Chọn màu White + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilver
Chọn Hình Thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone X – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

10.990.000 đ

Giá sau KM: 10.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 700.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp

Tặng cáp sạc cao cấp

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

Apple iPhone X - 64GB - Like New giá tốt nhất 10.290.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Mới Chưa Kích Hoạt

iPhone 11 Chính Hãng – 64GB Mới 100% – 2 Sim ( Giá Sốc )

Giá chưa KM:

15.790.000 đ

Giá sau KM: 14.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

 

 

 

iPhone 11 Chính Hãng - 64GB Mới 100% - 2 Sim ( Giá Sốc ) giá tốt nhất 14.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Mới Chưa Kích Hoạt)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Mới Chưa Kích Hoạt

iPhone 11 Chính Hãng – 128GB Mới 100% – 2 Sim ( Giá Sốc )

Giá chưa KM:

16.790.000 đ

Giá sau KM: 15.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

iPhone 11 Chính Hãng - 128GB Mới 100% - 2 Sim ( Giá Sốc ) giá tốt nhất 15.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Mới Chưa Kích Hoạt)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chon hình thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone Xs Max 64GB – Quốc tế – Like New

Giá chưa KM:

13.390.000 đ

Giá sau KM: 12.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Mua bao da ipad giảm 20%

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Quốc tế - Like New giá tốt nhất 12.590.000 đ (Chọn màu Black + Chon hình thức 97% - 99%)
Chọn màu: Jet BlackPinkSilverGoldBlackRed
Chọn Hình Thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 7 Plus – 128GB- Like New

Giá chưa KM:

7.990.000 đ

Giá sau KM: 6.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

 

Apple iPhone 7 Plus - 128GB- Like New giá tốt nhất 6.190.000 đ (Chọn màu Red + Chọn Hình Thức 97% - 99%)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Chọn Hình Thức:: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 Pro – Quốc Tế – 256GB – Like New

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - Quốc Tế - 256GB - Like New giá tốt nhất 0 đ (Apple iPhone 11 Pro - Quốc Tế - 256GB - Like New)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 Pro – 64GB – New 100% Fullbox – Chính hãng (ZA/A)

Giá chưa KM:

24.990.000 đ

Giá sau KM: 23.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - 64GB - New 100% Fullbox - Chính hãng (ZA/A) giá tốt nhất 23.990.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 Pro – 64GB – New 100% Fullbox – Chính hãng (VN/A)

Giá chưa KM:

27.890.000 đ

Giá sau KM: 26.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - 64GB - New 100% Fullbox - Chính hãng (VN/A) giá tốt nhất 26.890.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Dung lượng: 256 GB

Apple iPhone 11 Pro – 256GB – New 100% Fullbox – Chính hãng (ZA/A)

Giá chưa KM:

28.790.000 đ

Giá sau KM: 27.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - 256GB - New 100% Fullbox - Chính hãng (ZA/A) giá tốt nhất 27.790.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 256 GB)