iPhone

Chọn màu: BlackSilverGoldGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 Pro – Quốc Tế – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

19.690.000 đ

Giá sau KM: 17.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

 

 

Apple iPhone 11 Pro - Quốc Tế - 64GB - Like New giá tốt nhất 17.890.000 đ (Chọn màu Gold + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 – 64GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

17.890.000 đ

Giá sau KM: 17.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone 11 - 64GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 17.290.000 đ (Chọn màu White + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 128GB – Quốc Tế – Like New

Giá chưa KM:

16.290.000 đ

Giá sau KM: 15.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone 11 - 128GB - Quốc Tế - Like New giá tốt nhất 15.090.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức :: Đẹp xuất sắcHình Thức 97%

Apple iPhone Xs – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

11.490.000 đ

Giá sau KM: 10.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone Xs - 64GB - Like New giá tốt nhất 10.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức : Hình Thức 97%)
Chọn màu: GoldRedPurpleWhiteBlackGreen
Dung lượng: 128 GB

Apple iPhone 11 – 128GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

19.790.000 đ

Giá sau KM: 17.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone 11 - 128GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 17.990.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 128 GB)
Chọn màu: BlackSilverGoldRed
Dung lượng: Máy 97% - 99%Máy Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 8 Plus 64GB – Quốc tế – Like New

Giá chưa KM:

8.590.000 đ

Giá sau KM: 7.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone 8 Plus 64GB - Quốc tế - Like New giá tốt nhất 7.390.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng Máy 97% - 99%)
Chọn màu: PinkSilverGoldBlack
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 7 Plus 32GB – Lock – Like New

Giá chưa KM:

5.590.000 đ

Giá sau KM: 4.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sim ghép

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone 7 Plus 32GB - Lock - Like New giá tốt nhất 4.690.000 đ (Chọn màu Pink + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 128 GB

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng – Mới 100% FullBox 128GB ( 1 Sim Vật Lý )

Giá chưa KM:

34.990.000 đ

Giá sau KM: 34.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 700.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB ( 1 Sim Vật Lý ) giá tốt nhất 34.290.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 128 GB

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng – Mới 100% FullBox 128GB ( 2 Sim Vật Lý )

Giá chưa KM:

36.990.000 đ

Giá sau KM: 35.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB ( 2 Sim Vật Lý ) giá tốt nhất 35.990.000 đ (Chọn màu Gold + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 256 GB

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng – Mới 100% FullBox 256GB ( 2 Sim Vật Lý )

Giá chưa KM:

37.290.000 đ

Giá sau KM: 36.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB ( 2 Sim Vật Lý ) giá tốt nhất 36.390.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 256 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 256 GB

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng – Mới 100% FullBox 256GB ( 1 Sim Vật Lý )

Giá chưa KM:

37.590.000 đ

Giá sau KM: 36.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB ( 1 Sim Vật Lý ) giá tốt nhất 36.690.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 256 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 512 GB

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng – Mới 100% FullBox 512GB ( 2 Sim Vật Lý )

Giá chưa KM:

42.490.000 đ

Giá sau KM: 41.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng - Mới 100% FullBox 512GB ( 2 Sim Vật Lý ) giá tốt nhất 41.490.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 512 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 256 GB

iPhone 12 Pro Chính Hãng – Mới 100% FullBox 256GB – 1 Sim Vật Lý

Giá chưa KM:

34.090.000 đ

Giá sau KM: 33.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB - 1 Sim Vật Lý giá tốt nhất 33.090.000 đ (Chọn màu White + Bộ nhớ trong 256 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 128 GB

iPhone 12 Pro Chính Hãng – Mới 100% FullBox 128GB – 1 Sim Vật Lý

Giá chưa KM:

32.190.000 đ

Giá sau KM: 31.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB - 1 Sim Vật Lý giá tốt nhất 31.190.000 đ (Chọn màu Black + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: BlackWhiteRedGreenBlue
Bộ nhớ trong: 256 GB

iPhone 12 Chính Hãng – Mới 100% FullBox 256GB – 2 Sim Vật Lý

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB - 2 Sim Vật Lý giá tốt nhất 0 đ (iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB - 2 Sim Vật Lý)
Chọn màu: BlackWhiteRedGreenBlue
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone 12 Chính Hãng – Mới 100% FullBox 64GB – 2 Sim Vật Lý

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 64GB - 2 Sim Vật Lý giá tốt nhất 0 đ (iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 64GB - 2 Sim Vật Lý)
Chọn màu: BlackWhiteRedGreenBlue
Bộ nhớ trong: 128 GB

iPhone 12 Chính Hãng – Mới 100% FullBox 128GB – 2 Sim Vật Lý

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB - 2 Sim Vật Lý giá tốt nhất 0 đ (iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB - 2 Sim Vật Lý)
Chọn màu: BlackWhiteRedGreenBlue
Bộ nhớ trong: 128 GB

iPhone 12 Chính Hãng – Mới 100% FullBox 128GB – 1 Sim Vật Lý

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB - 1 Sim Vật Lý giá tốt nhất 0 đ (iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB - 1 Sim Vật Lý)
Chọn màu: BlackWhiteRedGreenBlue
Bộ nhớ trong: 256 GB

iPhone 12 Chính Hãng – Mới 100% FullBox 256GB – 1 Sim Vật Lý

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB - 1 Sim Vật Lý giá tốt nhất 0 đ (iPhone 12 Chính Hãng - Mới 100% FullBox 256GB - 1 Sim Vật Lý)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 128 GB

iPhone 12 Pro Chính Hãng – Mới 100% FullBox 128GB – 2 Sim Vật Lý

Giá chưa KM:

33.290.000 đ

Giá sau KM: 32.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Chính Hãng - Mới 100% FullBox 128GB - 2 Sim Vật Lý giá tốt nhất 32.290.000 đ (Chọn màu Gold + Bộ nhớ trong 128 GB)
Chọn màu: BlackWhiteGoldBlue
Bộ nhớ trong: 512 GB

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng – Mới 100% FullBox 512GB ( 1 Sim Vật Lý )

Giá chưa KM:

43.090.000 đ

Giá sau KM: 42.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

iPhone 12 Pro Max Chính Hãng - Mới 100% FullBox 512GB ( 1 Sim Vật Lý ) giá tốt nhất 42.090.000 đ (Chọn màu White + Bộ nhớ trong 512 GB)
Chọn màu: GreySilverGoldPink
Dung lượng: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone 6s Plus – 16GB Quốc Tế – LikeNew

Giá chưa KM:

4.990.000 đ

Giá sau KM: 3.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.300.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone 6s Plus - 16GB Quốc Tế - LikeNew giá tốt nhất 3.690.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức :: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone Xs – 256GB – Like New

Giá chưa KM:

13.990.000 đ

Giá sau KM: 12.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone Xs - 256GB - Like New giá tốt nhất 12.390.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức : Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chon hình thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone Xs Max 64GB – Quốc tế – Like New

Giá chưa KM:

13.790.000 đ

Giá sau KM: 12.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Quốc tế - Like New giá tốt nhất 12.790.000 đ (Chọn màu Black + Chon hình thức 97% - 99%)