iPhone 11

Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 – 64GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

17.890.000 đ

Giá sau KM: 17.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone 11 - 64GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 17.290.000 đ (Chọn màu White + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 128GB – Quốc Tế – Like New

Giá chưa KM:

16.290.000 đ

Giá sau KM: 15.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone 11 - 128GB - Quốc Tế - Like New giá tốt nhất 15.090.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldRedPurpleWhiteBlackGreen
Dung lượng: 128 GB

Apple iPhone 11 – 128GB – New 100% FullBox – LL/A

Giá chưa KM:

19.790.000 đ

Giá sau KM: 17.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone 11 - 128GB - New 100% FullBox - LL/A giá tốt nhất 17.990.000 đ (Chọn màu Gold + Dung lượng 128 GB)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 64GB – Quốc Tế – Like New

Giá chưa KM:

14.790.000 đ

Giá sau KM: 13.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone 11 - 64GB - Quốc Tế - Like New giá tốt nhất 13.590.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone 11 – 64GB – Lock – Like New

Giá chưa KM:

12.890.000 đ

Giá sau KM: 11.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone 11 - 64GB - Lock - Like New giá tốt nhất 11.890.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone 11 – 64GB – New 100% Full Box – ( ZA/A )

Giá chưa KM:

19.490.000 đ

Giá sau KM: 18.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone 11 - 64GB - New 100% Full Box - ( ZA/A ) giá tốt nhất 18.490.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Dung lượng: 128GB

Apple iPhone 11 – 128GB – New 100% Full Box – ( ZA/A )

Giá chưa KM:

20.790.000 đ

Giá sau KM: 19.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone 11 - 128GB - New 100% Full Box - ( ZA/A ) giá tốt nhất 19.790.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 128GB)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Mới Chưa Kích Hoạt

iPhone 11 Chính Hãng – 128GB Mới 100% – 2 Sim ( Giá Sốc )

Giá chưa KM:

16.790.000 đ

Giá sau KM: 15.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

iPhone 11 Chính Hãng - 128GB Mới 100% - 2 Sim ( Giá Sốc ) giá tốt nhất 15.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Mới Chưa Kích Hoạt)
Chọn màu: GoldPurpleWhiteRedBlackGreen
Chọn Hình Thức: Mới Chưa Kích Hoạt

iPhone 11 Chính Hãng – 64GB Mới 100% – 2 Sim ( Giá Sốc )

Giá chưa KM:

15.790.000 đ

Giá sau KM: 14.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

iPhone 11 Chính Hãng - 64GB Mới 100% - 2 Sim ( Giá Sốc ) giá tốt nhất 14.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức Mới Chưa Kích Hoạt)