iPhone Xr - Xs - Xs Max

Chọn màu: BlackSilverGold
Chon hình thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone Xs Max 64GB – Quốc tế – Like New

Giá chưa KM:

13.790.000 đ

Giá sau KM: 12.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 900.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Quốc tế - Like New giá tốt nhất 12.890.000 đ (Chọn màu Silver + Chon hình thức 97% - 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc

iPhone Xs Max – Quốc tế 256GB – Like New

Giá chưa KM:

15.690.000 đ

Giá sau KM: 14.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

iPhone Xs Max - Quốc tế 256GB - Like New giá tốt nhất 14.490.000 đ (Chọn màu Black + Chọn Hình Thức 97% - 99%)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone Xs Max 64GB – Mới 100% FullBox – ( LL/A )

Giá chưa KM:

18.290.000 đ

Giá sau KM: 17.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

Apple iPhone Xs Max 64GB - Mới 100% FullBox - ( LL/A ) giá tốt nhất 17.190.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chon hình thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone Xs Max 64GB – Lock – Like New

Giá chưa KM:

12.090.000 đ

Giá sau KM: 11.090.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang  99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Lock - Like New giá tốt nhất 11.090.000 đ (Chọn màu Silver + Chon hình thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlueOrangeYellowSilverRedBlack
Chọn Hình Thức: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone XR – Lock – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

9.590.000 đ

Giá sau KM: 8.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.400.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

 

Apple iPhone XR - Lock - 64GB - Like New giá tốt nhất 8.190.000 đ (Chọn màu Red + Chọn Hình Thức Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 256 GB

Apple iPhone Xs Max 256GB – Mới 100% FullBox – ( LL/A )

Giá chưa KM:

21.790.000 đ

Giá sau KM: 20.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs Max 256GB - Mới 100% FullBox - ( LL/A ) giá tốt nhất 20.590.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 256 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức :: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone Xs Lock – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

10.690.000 đ

Giá sau KM: 9.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs Lock - 64GB - Like New giá tốt nhất 9.690.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức : Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chon hình thức: Đẹp Xuất Sắc

Apple iPhone Xs Max 256GB – Lock – Like New

Giá chưa KM:

13.290.000 đ

Giá sau KM: 12.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone Xs Max 256GB - Lock - Like New giá tốt nhất 12.290.000 đ (Chọn màu Silver + Chon hình thức Đẹp Xuất Sắc)
Chọn màu: BlueOrangeYellowSilverRedBlack
Chọn Hình Thức: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone XR – Quốc Tế – 64GB – LikeNew

Giá chưa KM:

11.990.000 đ

Giá sau KM: 9.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 2.100.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone XR - Quốc Tế - 64GB - LikeNew giá tốt nhất 9.890.000 đ (Chọn màu Orange + Chọn Hình Thức Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức :: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone Xs – 64GB – Like New

Giá chưa KM:

11.990.000 đ

Giá sau KM: 11.390.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone Xs - 64GB - Like New giá tốt nhất 11.390.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức : Đẹp xuất sắc)
Chọn màu: BlackSilverYellowRedOrange
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone XR – 64GB – New Fullbox 100%

Giá chưa KM:

14.990.000 đ

Giá sau KM: 12.190.000 đ
Bạn tiết kiệm: 2.800.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone XR - 64GB - New Fullbox 100% giá tốt nhất 12.190.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng:

Apple iPhone Xs Max 512GB – Like New – Quốc Tế ( LL/A )

Giá chưa KM:

17.790.000 đ

Giá sau KM: 17.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 200.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe Airpod Pro trị giá 1.090.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone Xs Max 512GB - Like New - Quốc Tế ( LL/A ) giá tốt nhất 17.590.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng 64 GB)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64GB

Apple iPhone Xs – 64GB – New 100% FullBox – Chính Hãng LL/A

Giá chưa KM:

15.790.000 đ

Giá sau KM: 15.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 500.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs - 64GB - New 100% FullBox - Chính Hãng LL/A giá tốt nhất 15.290.000 đ (Chọn màu Black + Dung lượng)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn hình thức :: Đẹp xuất sắc

Apple iPhone Xs – 256GB – Like New

Giá chưa KM:

13.990.000 đ

Giá sau KM: 12.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.400.000 đ
Khuyến mại

Trả góp lãi suất 0%

  Tặng tai nghe airpod 2 trị giá 890.000đ

Giảm giá ốp lưng thời trang 99.000đ

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 30% khi mua sạc dự phòng

 

 

Apple iPhone Xs - 256GB - Like New giá tốt nhất 12.590.000 đ (Chọn màu Black + Chọn hình thức : Đẹp xuất sắc)