iPhone Xs Max

Chọn màu: BlackSilverGold
Chọn Hình Thức: 97% - 99%Đẹp Xuất Sắc (J)Đẹp Xuất Sắc (LL)

Apple iPhone Xs Max – Quốc Tế 256GB – Đẹp Xuất Sắc 99%

Giá chưa KM:

13.590.000 đ

Giá sau KM: 12.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs Max - Quốc Tế 256GB - Đẹp Xuất Sắc 99% giá tốt nhất 12.990.000 đ (Chọn màu Gold + Chọn Hình Thức Đẹp Xuất Sắc (LL))
Chọn màu: BlackSilverGold

Apple iPhone Xs Max 64GB – Quốc Tế – Siêu Lướt Đẹp Như Mới

Giá chưa KM:

14.790.000 đ

Giá sau KM: 12.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.800.000 đ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Quốc Tế - Siêu Lướt Đẹp Như Mới giá tốt nhất 12.990.000 đ (Chọn màu Black)
Chọn màu: BlackSilverGold
Chon hình thức: Hình thức 97%Hình thức 99% (J)Hình thức 99% (LL)

Apple iPhone Xs Max 64GB – Quốc Tế – Đẹp Xuất Sắc 99%

Giá chưa KM:

13.190.000 đ

Giá sau KM: 11.690.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.500.000 đ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Quốc Tế - Đẹp Xuất Sắc 99% giá tốt nhất 11.690.000 đ (Chọn màu Black + Chon hình thức Hình thức 97%)
Chọn màu: BlackSilverGold

Apple iPhone Xs Max 64GB – Lock – Đẹp Xuất Sắc 99%

Giá chưa KM:

12.090.000 đ

Giá sau KM: 11.490.000 đ
Bạn tiết kiệm: 600.000 đ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

 

Apple iPhone Xs Max 64GB - Lock - Đẹp Xuất Sắc 99% giá tốt nhất 11.490.000 đ (Chọn màu Silver)
Chọn màu: BlackSilverGold

Apple iPhone Xs Max 256GB – Lock – Đẹp Xuất Sắc 99%

Giá chưa KM:

13.290.000 đ

Giá sau KM: 12.290.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng củ sạc cao cấp
Tặng cáp sạc cao cấp
Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile

Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs Max 256GB - Lock - Đẹp Xuất Sắc 99% giá tốt nhất 12.290.000 đ (Chọn màu Silver)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 256 GB

Apple iPhone Xs Max 256GB – Mới 100% FullBox – ( LL/A ) Quốc Tế

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng 

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

 

 

 

Apple iPhone Xs Max 256GB - Mới 100% FullBox - ( LL/A ) Quốc Tế giá tốt nhất 0 đ (Apple iPhone Xs Max 256GB - Mới 100% FullBox - ( LL/A ) Quốc Tế)
Chọn màu: BlackSilverGold
Dung lượng: 64 GB

Apple iPhone Xs Max 64GB – Mới 100% FullBox – ( LL/A ) Quốc Tế

Giá Liên hệ
Khuyến mại

Tặng gói bảo hành 12 tháng

Miễn phí dùng thử 39 ngày

Tặng tai nghe Airpods

Giảm 100K cho học sinh / sinh viên

Dán cường lực miễn phí 12 tháng 

Trả góp lãi suất 0%

Tặng ốp Silicon

Tặng sổ tay Phi Hùng Mobile
Mua tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ 150K

Giảm giá 50% khi mua sạc dự phòng

Apple iPhone Xs Max 64GB - Mới 100% FullBox - ( LL/A ) Quốc Tế giá tốt nhất 0 đ (Apple iPhone Xs Max 64GB - Mới 100% FullBox - ( LL/A ) Quốc Tế)