Sam Sung

Samsung Galaxy S20 Ultra – Chính hãng

Giá chưa KM:

29.990.000 đ

Giá sau KM: 23.590.000 đ
Bạn tiết kiệm: 6.400.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
Tặng sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng Remax 550K
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Samsung Galaxy S20 Ultra - Chính hãng giá tốt nhất 0 đ (Samsung Galaxy S20 Ultra - Chính hãng)
Màu Sắc: BlackBlue

Điện thoại Samsung Galaxy A50 – 6GB/128GB – Chính hãng

Giá chưa KM:

6.550.000 đ

Giá sau KM: 5.550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 6GB/128GB - Chính hãng giá tốt nhất 5.550.000 đ (Màu Sắc Black)
Màu Sắc: BlackWhiteBlue

Điện thoại Samsung Galaxy A30s – Chính hãng

Giá chưa KM:

5.990.000 đ

Giá sau KM: 4.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy A30s - Chính hãng giá tốt nhất 4.990.000 đ (Màu Sắc Blue)
Màu Sắc: BlackWhiteBlue

Điện thoại Samsung Galaxy A51 – Chính hãng

Giá chưa KM:

8.990.000 đ

Giá sau KM: 7.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy A51 - Chính hãng giá tốt nhất 7.990.000 đ (Màu Sắc Blue)
Màu Sắc: BlackWhiteBlueSilver

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus – Chính hãng

Giá chưa KM:

17.990.000 đ

Giá sau KM: 16.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus - Chính hãng giá tốt nhất 16.990.000 đ (Màu Sắc Silver)
Màu Sắc: BlueBlackRose

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10 – Chính hãng

Giá chưa KM:

20.990.000 đ

Giá sau KM: 19.990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10 - Chính hãng giá tốt nhất 19.990.000 đ (Màu Sắc Rose)
Màu Sắc: BlackBlueGold

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 – 128GB – Chính hãng

Giá Liên hệ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 128GB - Chính hãng giá tốt nhất 0 đ (Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 128GB - Chính hãng)
Màu Sắc: BlackRose

Điện thoại Samsung Galaxy A80 – Chính hãng

Giá chưa KM:

11.890.000 đ

Giá sau KM: 10.890.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

 Trả góp lãi suất 0%
 Tặng Voucher trị giá 500K tiền mặt
 Tặng sạc dự phòng chính hãng
 Tặng quà tết ( 1 thùng Coca, bia, nước mắm, lịch tết…v.v…)

Điện thoại Samsung Galaxy A80 - Chính hãng giá tốt nhất 10.890.000 đ (Màu Sắc Rose)