Sửa chữa

Thay màn hình iPhone 6S Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

2.100.000 đ

Giá sau KM: 1.800.000 đ
Bạn tiết kiệm: 300.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay Camera Trước Chính Hãng Cho iPad

Giá Liên hệ
Khuyến mại

- Vệ sinh máy miễn phí
- Hỗ trợ kiểm tra máy, không sửa không mất tiền

Thay màn hình iPad 4 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.855.000 đ

Giá sau KM: 1.400.000 đ
Bạn tiết kiệm: 455.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay Pin iPad 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

670.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 120.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad 3 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

970.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 220.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad 4 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

900.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 150.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 1 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

890.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 340.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.100.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 350.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 3 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.300.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 550.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 4 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.400.000 đ

Giá sau KM: 850.000 đ
Bạn tiết kiệm: 550.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Air 1 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.100.000 đ

Giá sau KM: 850.000 đ
Bạn tiết kiệm: 250.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Air 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.690.000 đ

Giá sau KM: 950.000 đ
Bạn tiết kiệm: 740.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay màn hình iPhone 5 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

850.000 đ

Giá sau KM: 700.000 đ
Bạn tiết kiệm: 150.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 5S – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

950.000 đ

Giá sau KM: 700.000 đ
Bạn tiết kiệm: 250.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 6 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.100.000 đ

Giá sau KM: 850.000 đ
Bạn tiết kiệm: 250.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 6S – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.550.000 đ

Giá sau KM: 1.200.000 đ
Bạn tiết kiệm: 350.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 6 Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.850.000 đ

Giá sau KM: 1.350.000 đ
Bạn tiết kiệm: 500.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 7 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

2.450.000 đ

Giá sau KM: 1.900.000 đ
Bạn tiết kiệm: 550.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 7 Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

3.550.000 đ

Giá sau KM: 2.500.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.050.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone 8 Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

4.000.000 đ

Giá sau KM: 3.000.000 đ
Bạn tiết kiệm: 1.000.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPhone X – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

8.000.000 đ

Giá sau KM: 7.500.000 đ
Bạn tiết kiệm: 500.000 đ
Khuyến mại

- Tặng cường lực cao cấp bảo vệ máy

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay nút Home chính hãng cho iPhone

Giá Liên hệ
Khuyến mại

- Vệ sinh máy miễn phí
- Hỗ trợ kiểm tra máy, không sửa không mất tiền

Thay Camera Sau Chính Hãng iPhone

Giá Liên hệ
Khuyến mại

- Vệ sinh máy miễn phí
- Hỗ trợ kiểm tra máy, không sửa không mất tiền

Thay Camera Trước Chính Hãng Cho iPhone

Giá Liên hệ
Khuyến mại

- Vệ sinh máy miễn phí
- Hỗ trợ kiểm tra máy, không sửa không mất tiền