Màn hình iPad chính hãng

Thay màn hình iPad 4 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.855.000 đ

Giá sau KM: 1.400.000 đ
Bạn tiết kiệm: 455.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.550.000 đ

Giá sau KM: 1.150.000 đ
Bạn tiết kiệm: 400.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad 3 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.650.000 đ

Giá sau KM: 1.250.000 đ
Bạn tiết kiệm: 400.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad Mini 1 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.550.000 đ

Giá sau KM: 990.000 đ
Bạn tiết kiệm: 560.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad Mini 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

2.450.000 đ

Giá sau KM: 1.900.000 đ
Bạn tiết kiệm: 550.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad Mini 3 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

2.150.000 đ

Giá sau KM: 1.900.000 đ
Bạn tiết kiệm: 250.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad Air 1 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

2.450.000 đ

Giá sau KM: 2.100.000 đ
Bạn tiết kiệm: 350.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy

Thay màn hình iPad Air 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

4.150.000 đ

Giá sau KM: 3.790.000 đ
Bạn tiết kiệm: 360.000 đ
Khuyến mại

- Tặng miếng dán từ tính 3 lớp

- Tặng combo vệ sinh máy